آموزش زبان انگلیسی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول، نمونه سوالات، نکات دستوری و ....

اعداد اصلي و ترتيبي

Ordinal and cardinal numbers

 

اعداد اصلي (cardinal) همان اعداد معمولي هستند. اعداد ترتيبي (Ordinal) اعدادي مانند اول، دوم، سوم، و .... هستند. به غير از چند استثنا براي ساختن عدد ترتيبي به آخر عدد th اضافه مي‌‌‌‌كنيم. (در عدد يك از st – در عدد دو از nd و در عدد 3 از rd استفاده مي‌شود.)

0th = zeroth or nought

1st = first

2nd = second

3rd = third

4th = fourth

5th = fifth

8th = eighth

9th = ninth

10th = tenth

12th = twelfth

20th = twentieth

21st = twenty-first

25th = twenty-fifth

32nd = thirty-second

30th = thirtieth

40th = fortieth

50th = fiftieth

58th = fifty-eighth

60th = sixtieth

64th = sixty-fourth

70th = seventieth

79th = seventy-ninth

80th = eightieth

83rd = eighty-third

90th= ninetieth

99th = ninety-ninth

پس به طور كلي عدد هر چه باشد آن را مي خوانيم و به آخرين عدد st, nd, rd  يا th اضافه مي‌كنيم.

 

 

1st = first

2nd = second

3rd =  third

4th = fourth

5th = fifth

8th = eighth

9th = ninth

 

طرز گفتن روز و ماه و سال

مرسوم‌ترين روش براي گفتن سال، گفتن اعداد به صورت دو تايي است. يعني به سال 1920 گفته مي‌شود: nineteen-twenty

1BC=  one BC سال يك قبل از ميلاد

235 =  Two thirty-five

999 = Nine ninety-nine

1000 = One thousand

1225 = Twelve twenty-five

1900 = Nineteen hundred

1901 = Nineteen oh-one

1919 = Nineteen nineteen

1999 = Nineteen ninety-nine

2000 = Two thousand or Twenty hundred

2001 = Two thousand (and) one or Twenty oh-one

2009 = Two thousand (and) nine or Twenty oh-nine

2010 = Twenty-ten or Two thousand (and) ten

2025 = Twenty twenty-five

2099 = Twenty ninety-nine

2100 = Twenty-one hundred

2101 = Twenty-one-oh-one or Two thousand, one hundred (and) one

بيان روز و ماه

هرچند از روشهاي مختلفي براي بيان تقويم استفاده مي‌شود اما مي‌توان معمولترين آنها را به اين ترتيب ذكر كرد:

1. درانگليسي بريتانيايي معمولا روز قبل از ماه مي‌آيد و روز به صورت ترتيبي بيان مي‌شود:

 

The 1st of October 1984

The first of January 2005

The 25th of January 2005

-گاهي the  و of حذف مي‌شوند:

25th January 2005

-ممكن است ترتيبي بودن (th) هم حذف شود:

 25 January 2005

2. در انگليسي امريكايي معمولا روز بعد از ماه مي‌آيد:

September 4, 1990 (read "September four(th), nineteen ninety")

June 10, 1969 (June ten(th), nineteen sixty-nine")

اعداد كسري و اعشاري

Fractions and decimals

ا. اعداد كسري

 

براي بيان اعداد كسري معمولا صورت كسر را معمولي و مخرج كسر را ترتيبي مي‌خوانيم:

1/16 =  one-sixteenth               1/10 or 0.1 = one-tenth             1/8 = one-eighth

2/10 or 0.2 = two-tenths           ¼ = one-quarter (British) or one-fourth (American)

3/10 or 0.3 = three-tenths         1/3 = one-third                       3/8 = three-eighths

 

4/10 or 0.4 = four-tenths           ½ = one half                          6/10 or 0.6 = six-tenths

 

 5/8 = five-eighths                    2/3 = two-thirds                     7/10 or 0.7 = seven-tenths  

¾ = three-quarters (British) or three-fourths (American)           15/16 = fifteen-sixteenths

 گاهي اوقات ممكن است از كلمه‌ي over  به معناي روي هم استفاده شود. مثلا براي 8/2 گفته شود: eight over two . (بيشتر در انگليسي بريتانيا)

2. اعداد اعشاري

در اعداد اعشاري معمولا به جاي مميز از كلمه‌ي point استفاده مي‌شود و به جاي عدد صفر از zero ياnaught استتفاده مي‌شود و اعداد بعد از مميز، يكي يكي خوانده مي‌شوند. )ممكن است در گفتارهاي غير رسمي به جاي صفر o گفته شود)

0 .002 = "point zero zero two", "point o o two", "nought point zero zero two", etc.

0.5 = naught point five or point five (US: zero point five)

3.375 = three point three seven five

99.3 = ninety- nine point three

13.75 = thirteen point seven five

3.1416 = three point one four one six

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۶ساعت 16  توسط اسماعیل سلیمی  | 

 

How to say numbers in English

1. ابتدا از يك تا 20:

One/ two / three/ four/ five/ six/ seven/ eight/ nine/ ten/ eleven/ twelve/ thirteen/ fourteen/ fifteen/ sixteen/ seventeen/ eighteen/ nineteen/ twenty

2. ده تا 100.

Ten/ twenty/ thirty/ fifty/ fifty/ sixty/ seventy/ eighty/ ninety/ hundred

اكنون براي گفتن اعداد از يك تا 100 مشكلي نداريم. براي مثال اگر عدد 22 را بخواهيم بيان كنيم، مي‌گوييم: twenty two يا 71 مي‌شود: seventy one. پس هر عددي را كه بخواهيم بيان كنيم اول دهگان آن را مي‌گوييم و بلافاصله يكان آن را اضافه مي‌كنيم.

3. اعداد بين 100 تا 1000.

One hundred/ two hundred/ three hundred/ four hundred ….. one thousand

بايد توجه داشته باشيم كه به hundred )100) يا thousand (1000) نبايد s جمع اضافه كنيم.

4. اعدا 1000 تا 1000000.

هر تعداد 1000 وجود داشته باشد را اول مي گوييم و سپس كلمه‌ي thousand  را مي‌آوريم.

1000 = one thousand

2000 = two thousand

20,000 = twenty thousand

30,000 = thirty thousand

85,000 = eighty-five thousand

999,000 = nine hundred and ninety-nine thousand (British English)
nine hundred ninety-nine thousand (American English)

1,000,000 = one million

در انگليسي بريتانيا بين اعداد از كلمه‌ي and استفاده مي‌شود اما در انگليسي امريكا از اين كلمه استفاده نمي‌شود.

325 = three hundred and twenty-five (UK)

325 = three hundred twenty-five (US)

719 = seven hundred and nineteen (UK)

719 = seven hundred nineteen (US)

3,077 = three thousand and seventy-seven (UK)

3,077 = three thousand seventy-seven (US)

توجه: بعد از هزارگان يك ويرگول براي جدا كردن گذاشته مي‌شود.

5. بيشتر از يك ميليون:

1000,000 = one million

1,000,000,000 = one billion (US) one milliard (UK)

1,000,000,000,000 = one trillion (US) one billion (UK)

1,000,000,000,000,000 = one quadrillion (US) one billiard (UK)

در گفتارهاي غيرسمي و دوستانه ممكن است اعداد جور ديگري گفته شوند. مثلا به جاي صفر oh گفته شود. بخصوص در گفتن شماره هاي خيابانها، منازل يا اتوبوسها.

101 = "One-oh-one."

109 = "One-oh-nine."

110 = "One-ten." or  "One-one-oh."  

208 = "Two-oh-eight."

334 = "Three-thirty-four." Or "Three-three-four.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم دی ۱۳۸۵ساعت 12  توسط اسماعیل سلیمی  |