آموزش زبان انگلیسی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول، نمونه سوالات، نکات دستوری و ....

 

How to say numbers in English

1. ابتدا از يك تا 20:

One/ two / three/ four/ five/ six/ seven/ eight/ nine/ ten/ eleven/ twelve/ thirteen/ fourteen/ fifteen/ sixteen/ seventeen/ eighteen/ nineteen/ twenty

2. ده تا 100.

Ten/ twenty/ thirty/ fifty/ fifty/ sixty/ seventy/ eighty/ ninety/ hundred

اكنون براي گفتن اعداد از يك تا 100 مشكلي نداريم. براي مثال اگر عدد 22 را بخواهيم بيان كنيم، مي‌گوييم: twenty two يا 71 مي‌شود: seventy one. پس هر عددي را كه بخواهيم بيان كنيم اول دهگان آن را مي‌گوييم و بلافاصله يكان آن را اضافه مي‌كنيم.

3. اعداد بين 100 تا 1000.

One hundred/ two hundred/ three hundred/ four hundred ….. one thousand

بايد توجه داشته باشيم كه به hundred )100) يا thousand (1000) نبايد s جمع اضافه كنيم.

4. اعدا 1000 تا 1000000.

هر تعداد 1000 وجود داشته باشد را اول مي گوييم و سپس كلمه‌ي thousand  را مي‌آوريم.

1000 = one thousand

2000 = two thousand

20,000 = twenty thousand

30,000 = thirty thousand

85,000 = eighty-five thousand

999,000 = nine hundred and ninety-nine thousand (British English)
nine hundred ninety-nine thousand (American English)

1,000,000 = one million

در انگليسي بريتانيا بين اعداد از كلمه‌ي and استفاده مي‌شود اما در انگليسي امريكا از اين كلمه استفاده نمي‌شود.

325 = three hundred and twenty-five (UK)

325 = three hundred twenty-five (US)

719 = seven hundred and nineteen (UK)

719 = seven hundred nineteen (US)

3,077 = three thousand and seventy-seven (UK)

3,077 = three thousand seventy-seven (US)

توجه: بعد از هزارگان يك ويرگول براي جدا كردن گذاشته مي‌شود.

5. بيشتر از يك ميليون:

1000,000 = one million

1,000,000,000 = one billion (US) one milliard (UK)

1,000,000,000,000 = one trillion (US) one billion (UK)

1,000,000,000,000,000 = one quadrillion (US) one billiard (UK)

در گفتارهاي غيرسمي و دوستانه ممكن است اعداد جور ديگري گفته شوند. مثلا به جاي صفر oh گفته شود. بخصوص در گفتن شماره هاي خيابانها، منازل يا اتوبوسها.

101 = "One-oh-one."

109 = "One-oh-nine."

110 = "One-ten." or  "One-one-oh."  

208 = "Two-oh-eight."

334 = "Three-thirty-four." Or "Three-three-four.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم دی ۱۳۸۵ساعت 12  توسط اسماعیل سلیمی  |